НОВОСТИ

News 1

17.04.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

02.04.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

06.03.2019

Исплата на долговите

Прочитај повеќе>
News 1

06.02.2019

Договор детска градинка

Прочитај повеќе>
News 1

16.01.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

КОНТАКТИ ОД МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

           Челопек:
           Милетино:
           Блаце:
           Брвеница:
           Теново:
           Гургуница:
           Радиовце:
           Стенче:
           Волковија:
           Долно Седларцe: