НОВОСТИ

News 1

19.11.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ - за управување со отпад на Полошкиот плански регион

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

Ревидиран нацрт план за управување со отпад во Полошкиот регион

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ за стратегиска оценка на животна средина

Прочитај повеќе>
News 1

18.11.2019

Одлука за избор на кандидат по објава за Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News 1

15.11.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Прочитај повеќе>
News 1

08.11.2019

Пријава - Интерен оглас

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори