НОВОСТИ

News 1

19.11.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ - за управување со отпад на Полошкиот плански регион

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

Ревидиран нацрт план за управување со отпад во Полошкиот регион

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ за стратегиска оценка на животна средина

Прочитај повеќе>
News 1

18.11.2019

Одлука за избор на кандидат по објава за Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News 1

15.11.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Прочитај повеќе>
News 1

08.11.2019

Пријава - Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News 1

08.11.2019

Покана за форум

Прочитај повеќе>
News 1

09.10.2019

Објава за оттуѓување на градежно земјиште

Прочитај повеќе>
News 1

11.09.2019

Одлука Бр. 14-69/2018

Прочитај повеќе>
News 1

11.09.2019

Одлука Бр. 14-24

Прочитај повеќе>
News 1

04.09.2019

Соопштение, ЛУПД, с.Брвеница, вон гр. – општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

02.09.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Прочитај повеќе>
News 1

23.08.2019

СOOПШTEНИE- Jaвна aнкета по AУП

Прочитај повеќе>
News 1

30.07.2019

Состојба по обврзници

Прочитај повеќе>
News 1

11.07.2019

Соопштение, ЛУПД, Челопек, Бр. 14-69/2018

Прочитај повеќе>
News 1

11.07.2019

Соопштение. ЛУПД, Челопек, Бр. 14-51

Прочитај повеќе>
News 1

04.07.2019

Објава, за отуѓување на градежно земјиште

Прочитај повеќе>
News 1

25.06.2019

Покана

Прочитај повеќе>
News 1

24.06.2019

Решение

Прочитај повеќе>
News 1

11.06.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

10.06.2019

Покана

Прочитај повеќе>
News 1

17.04.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

02.04.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

06.03.2019

Исплата на долговите

Прочитај повеќе>
News 1

06.02.2019

Договор детска градинка

Прочитај повеќе>
News 1

16.01.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

ОГЛАС

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

Соопштение

Прочитај повеќе>

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори