НОВОСТИ

News 1

04.05.2020

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА - За утврдување на услови за начинот на градење - Радиовце

Прочитај повеќе>
News 1

04.05.2020

Соопштение - Јавен увид за Општиот акт - Радиовце

Прочитај повеќе>
News 1

08.04.2020

Барање - за работна дозвола за време на полицискиот час

Прочитај повеќе>
News 1

08.04.2020

Соопштение - За ограничен сообраќај

Прочитај повеќе>
News 1

13.03.2020

Соопштение - COVID 19

Прочитај повеќе>
News 1

11.03.2020

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА - За утврдување на услови за начинот на градење во село Теново за кое нема важечки урбанистички план

Прочитај повеќе>
News 1

04.03.2020

Соопштение - Бр. 14-94/2019 - зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна aнкета по предлог ЛУПД за населено место с.Долно Седларце, вон гр.

Прочитај повеќе>
News 1

04.03.2020

Соопштение - Бр. 14-82/4 - зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна aнкета по предлог на архитектонско урбанистички проект за населено место с.Радиовце

Прочитај повеќе>
News 1

26.02.2020

Б-интегрирана еколошка дозвола - Кланица МИЧ ЧЕПОПЕЧКО с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

11.02.2020

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО - с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

11.02.2020

Објава - НАЦРТ Б - интегрирана еколошка дозвола за МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

31.01.2020

Предлог одлука - Теново

Прочитај повеќе>
News 1

14.01.2020

Соопштение - зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна aнкета по предлог ЛУПД за населено место с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

14.01.2020

Одлука - За избор на кандидат по објавен интернет оглас

Прочитај повеќе>
News 1

08.01.2020

Барање и Дополнување за Б -интегрирана еколошка дозвола МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО

Прочитај повеќе>
News 1

08.01.2020

Објава на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

Прочитај повеќе>
News 1

30.12.2019

Интерен Оглас - бр. 03

Прочитај повеќе>
News 1

30.12.2019

Одлука - за интернет оглас

Прочитај повеќе>
News 1

27.12.2019

Долг за неплатен данок

Прочитај повеќе>
News 1

27.12.2019

ОГЛАС - ОУ "7 МАРСИ"

Прочитај повеќе>
News 1

27.12.2019

ОГЛАС - ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

Прочитај повеќе>
News 1

27.12.2019

ОГЛАС - ОУ "КОСТА РАЦИН"

Прочитај повеќе>
News 1

20.12.2019

Покана за Седница - 26.12.2019

Прочитај повеќе>
News 1

18.12.2019

ИНТЕРНЕН ОГЛАС - Бр. 02/2019

Прочитај повеќе>
News 1

16.12.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

12.12.2019

Покана за свечана седница

Прочитај повеќе>
News 1

12.12.2019

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Прочитај повеќе>
News 1

02.12.2019

Јавна објава до сите даночни обврзници

Прочитај повеќе>
News 1

27.11.2019

Предлог одлука за Радиовце

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ - за управување со отпад на Полошкиот плански регион

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

Ревидиран нацрт план за управување со отпад во Полошкиот регион

Прочитај повеќе>
News 1

19.11.2019

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ за стратегиска оценка на животна средина

Прочитај повеќе>
News 1

18.11.2019

Одлука за избор на кандидат по објава за Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News 1

15.11.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Прочитај повеќе>
News 1

08.11.2019

Пријава - Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News 1

08.11.2019

Покана за форум

Прочитај повеќе>
News 1

09.10.2019

Објава за оттуѓување на градежно земјиште

Прочитај повеќе>
News 1

11.09.2019

Одлука Бр. 14-69/2018

Прочитај повеќе>
News 1

11.09.2019

Одлука Бр. 14-24

Прочитај повеќе>
News 1

04.09.2019

Соопштение, ЛУПД, с.Брвеница, вон гр. – општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

02.09.2019

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Прочитај повеќе>
News 1

23.08.2019

СOOПШTEНИE- Jaвна aнкета по AУП

Прочитај повеќе>
News 1

30.07.2019

Состојба по обврзници

Прочитај повеќе>
News 1

11.07.2019

Соопштение, ЛУПД, Челопек, Бр. 14-69/2018

Прочитај повеќе>
News 1

11.07.2019

Соопштение. ЛУПД, Челопек, Бр. 14-51

Прочитај повеќе>
News 1

04.07.2019

Објава, за отуѓување на градежно земјиште

Прочитај повеќе>
News 1

25.06.2019

Покана

Прочитај повеќе>
News 1

24.06.2019

Решение

Прочитај повеќе>
News 1

11.06.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

10.06.2019

Покана

Прочитај повеќе>
News 1

17.04.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

02.04.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

06.03.2019

Исплата на долговите

Прочитај повеќе>
News 1

06.02.2019

Договор детска градинка

Прочитај повеќе>
News 1

16.01.2019

Соопштение

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

ОГЛАС

Прочитај повеќе>
News 1

06.12.2018

Соопштение

Прочитај повеќе>

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори