НОВОСТИ

News 1

28.05.2021

Објава на барање за Б-еколошка дозвола од ВК-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Брвеница -свињарска фарма

Прочитај повеќе>
News 1

28.05.2021

Барање за за добивање на Б-еколошка дозвола од ВК-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Брвеница -свињарска фарма

Прочитај повеќе>
News 1

27.05.2021

Одлука - За вработување на административен службеник

Прочитај повеќе>
News 1

25.05.2021

Регистрација за форумските сесии во општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

12.05.2021

Решение - за назначување на службеник за млади

Прочитај повеќе>
News 1

06.05.2021

Одлука за вработување - Градинка "Сонце - Диели"

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори