ГРАДОНАЧАЛНИК


Енвер Пајазити

Роден е на 1 Февруари 1962 година во Чопопек. Основното училиште го завршил во родното село, додека средното училиште "Кирил Пејчиновиќ" во Тетово.
Во 1987 година дипломирал на факултетот за ветеринарство на Универзитетот во Сараево.
Помеѓу 1989 и 2002 година бил ангажиран во приватниот бизнис, додека од 2002 до 2005 година бил директор во осигурителната компанија "Сигма".
Во 2005 година бил претставник на "Волксваген" за Тетово. На локалните избори во 2009 година беше избран за Градоначалник на општина Брвеница.
На локалните избори 2013 година, по втор пат беше избран за Градоначалник на општина Брвеница.
Додека во 2017 година по трет пат беше избран за Градоначалник на општина Брвеница.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори