СОСТАНОЦИ НА СОВЕТОТ


Дневен ред за состаноци на Советот на општината.


10:15:17, 2020-02-05

Покана за Седница 06.02.2020


09:29:58, 2020-01-27

Покана за Седница 27.01.2020


10:01:26, 2019-12-20

Покана за Седница 26.12.2019


12:58:30, 2019-11-26

Покана за Седница 29.11.2019


15:39:40, 2019-11-13

Покана за Седница 14.11.2019


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори