НОВОСТИ

News 1

26.02.2020

Б-интегрирана еколошка дозвола - Кланица МИЧ ЧЕПОПЕЧКО с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

11.02.2020

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО - с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

11.02.2020

Објава - НАЦРТ Б - интегрирана еколошка дозвола за МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

31.01.2020

Предлог одлука - Теново

Прочитај повеќе>
News 1

14.01.2020

Соопштение - зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна aнкета по предлог ЛУПД за населено место с.Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

14.01.2020

Одлука - За избор на кандидат по објавен интернет оглас

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори