НОВОСТИ

News 1

13.04.2021

Објава 02-2021 - Теново - Б5

Прочитај повеќе>
News 1

13.04.2021

Објава 01-2021 - Теново - A0

Прочитај повеќе>
News 1

08.04.2021

Јавен оглас за вработување - ЈОУДГ "СОНЦЕ - ДИЕЛИ"

Прочитај повеќе>
News 1

18.03.2021

Заштита на укажувачи

Прочитај повеќе>
News 1

18.03.2021

Јавен оглас

Прочитај повеќе>
News 1

16.03.2021

Соопштение - COVID 19

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори