НОВОСТИ

News 1

05.08.2021

ОБЈАВА 05/2021 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

05.08.2021

ОБЈАВА 04/2021 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

23.07.2021

НАЦРТ Б-еколошка дозвола ВК КОМПАНИ

Прочитај повеќе>
News 1

23.07.2021

Објава за Нацрт Дозвола за ВК КОМПАНИ-свињарска фарма

Прочитај повеќе>
News 1

23.07.2021

Одлука - За избор на кандидат по објавен интернет оглас за унапредување на административен службеник

Прочитај повеќе>
News 1

22.07.2021

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ - ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори