НОВОСТИ

News 1

18.12.2020

Известување од Кризниот штаб при општина Брвеница за борба и справување со #COVID19

Прочитај повеќе>
News 1

18.12.2020

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2021

Прочитај повеќе>
News 1

14.12.2020

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА 04/2020 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

14.12.2020

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА 05/2020 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

30.11.2020

ОБЈАВА 05/2020 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

30.11.2020

ОБЈАВА 04/2020 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори