Lajme

News 1

08.11.2019

Fletëparaqitje - Shpallje interne

Lexo më shumë>
News 1

08.11.2019

Ftesë për forum

Lexo më shumë>
News 1

09.10.2019

Shpallje, për tjetërsimin e tokës ndërtimore

Lexo më shumë>
News 1

11.09.2019

Vendim Nr. 14-69/2018

Lexo më shumë>
News 1

11.09.2019

Vendim Nr. 14-24

Lexo më shumë>
News 1

04.09.2019

Komunikatë, DPLU, f. Bërvenicë, jashtë v.b. - komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë Veriore

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar