Lajme

News 1

28.05.2021

Kërkesa për leje mjedisore B nga "VK-KOMPANI DOOEL" f.Bërvenicë - fermë derrash

Lexo më shumë>
News 1

28.05.2021

Shpallje - për kërkesën për marrjen e - B Leje e integruar mjedisore nga "VK-KOMPANI DOOEL" f.Bërvenicë - fermë derrash

Lexo më shumë>
News 1

27.05.2021

Vendim - për zgjedhjen për punësimin e nënpunësit administrativ

Lexo më shumë>
News 1

25.05.2021

Regjistrimi për sesionet e forumit në komunën e Bërvenicës

Lexo më shumë>
News 1

12.05.2021

Aktvendim - për caktimin e zyrtarit për rini

Lexo më shumë>
News 1

06.05.2021

Vendimet për punësim - Çerdhja "Sonce - Dielli"

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar