Lajme

News 1

13.10.2020

SHPALLJE - Çellopek - Radovec - A1

Lexo më shumë>
News 1

13.10.2020

SHPALLJE - Tenovë - B5

Lexo më shumë>
News 1

13.10.2020

SHPALLJE - Stençe - E2

Lexo më shumë>
News 1

01.10.2020

Komunikatë - Nr.14-1314/1 - për organizim të Prezantimit publik dhe Anketës publike me propozimet të Projekteve arkitektonike urbanistike për vendbanimet f.Tenovë dhe f.Miletinë

Lexo më shumë>
News 1

29.09.2020

Vendim për zgjedhje të kandidatit pas shpalljes interne

Lexo më shumë>
News 1

23.09.2020

Prezentimi i komunës së Bërvenicës në Balkanika Publishing

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar