Lajme

News 1

30.07.2019

Gjendja për obliguesit

Lexo më shumë>
News 1

11.07.2019

Komunikatë, DPLU Çellopek, Nr.14-69/2018

Lexo më shumë>
News 1

11.07.2019

Komunikatë, DPLU, Çellopek, Nr.14-51

Lexo më shumë>
News 1

04.07.2019

Shpallje, për tjetërsimin e tokës ndërtimore

Lexo më shumë>
News 1

25.06.2019

Ftesë

Lexo më shumë>
News 1

24.06.2019

Vendim

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë Veriore

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar