Lajme

News 1

13.03.2020

Informim - COVID 19

Lexo më shumë>
News 1

11.03.2020

PROPOZIM VENDIM - Për përcaktimin e kushteve për mënyrën e ndërtimit në fshatin Tenovë për të cilin nuk ka plan urbanistik të vlefshëm

Lexo më shumë>
News 1

04.03.2020

Komunikatë - Nr. 14-94/2019 - për organizimin e anketimit publik dhe prezantim publik me DPLU për vendbanimin f.Sedllarcë e Poshtme,jashtë v.b.

Lexo më shumë>
News 1

04.03.2020

Komunikatë - Nr. 14-82/4 - për organizim të Prezantimit publik dhe Anketës publike me propozim të Projektit arkitektonik urbanistik për vendbanimin f. Radovec

Lexo më shumë>
News 1

26.02.2020

Leja ekologjike e integruar B - "MIÇ ÇELLOPEÇKO".

Lexo më shumë>
News 1

11.02.2020

Projekt - B – leje ekologjike tё integruar për MIÇ CELOPEÇKO f.Bёrvenicё

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar