BASHKËSIA LOKALE

Kryetarët e Bashkësive Lokale

VendiEmri dhe MbiemriTel
Bërvenicë Predrag Simoski 071/276-874
Sedllarcë e posh. Ljubusha Apostollski 070/587-454
Çellopek i ri Raman Ramani 070/224-382
Çellopek ------ ------
Miletinë Refet Zenuni 070/209-161
Bllacë Zore Bogoevski 072/213-557
Radovec Ziber Ziberi 070/321-900
Tenovë Bashkim Ramadani 070/321-120
Stençe Nikollçe Nedellkoski 070/676-542
Vollkovijë Tome Gerasimoski 071/602-806
Gurgurnicë Jumni Ziberi 071/224-655

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar