Lajme

News 1

04.05.2020

PROPOZIM VENDIM - Për përcaktimin e kushteve për mënyrën e ndërtimit në fshatin - Radovec

Lexo më shumë>
News 1

04.05.2020

Njoftim - kqyrjen publike për Aktin e përgjithshëm - Radovec

Lexo më shumë>
News 1

08.04.2020

Kërkesë - për leje pune gjatë orës policore

Lexo më shumë>
News 1

08.04.2020

NJOFTIM - Për qarkullim të kufizuar

Lexo më shumë>
News 1

13.03.2020

Informim - COVID 19

Lexo më shumë>
News 1

11.03.2020

PROPOZIM VENDIM - Për përcaktimin e kushteve për mënyrën e ndërtimit në fshatin Tenovë për të cilin nuk ka plan urbanistik të vlefshëm

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar