Lajme

News 1

18.12.2020

Informatë nga Shtabi i krizës pranë komunës së Bërvenicës - #COVID19

Lexo më shumë>
News 1

18.12.2020

PROPOZIM BUXHETI I KOMUNËS PËR 2021

Lexo më shumë>
News 1

14.12.2020

KORIGJIMI I SHPALLJES 04/2020 për tjetërsimin e tokës ndërrtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore me tender elektronik publik – Komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>
News 1

14.12.2020

KORIGJIMI I SHPALLJES 05/2020 për tjetërsimin e tokës ndërrtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore me tender elektronik publik – Komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>
News 1

30.11.2020

SHPALLJE 05/2020 për tjetërsimin e tokës ndërrtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore me tender elektronik publik – Komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>
News 1

30.11.2020

SHPALLJE 04/2020 për tjetërsimin e tokës ndërrtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë Veriore me tender elektronik publik – Komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar