ADMINISTRATA


                                                                                                                                            Shikimi tabelar i të punësuarve në komunën e Bërvenicës

Organogram


                  KODEKSI I ZYRTARËVE ADMINISTRATIV

                  DEKLARATA PËR PRANIMIN E MISIONIT TË PËRBASHKËT PËR TË PUNËSUARIT NË SEKTORIN PUBLIK


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar