KËSHILLTARËT


Rregullorja e Këshillit të komunës së Bërvenicës

Dokument 


KËSHILLI I KOMUNËS SË BËRVENICËS 2017-2021

Këshilli i komunës së Bërvenicës numëron 15 anëtar.

Kryetari Këshillit: Micko Kostadinoski. 

Emri dhe MbiemriPartia politikeE-mail  
Micko Kostadinoski LSDM micko.kostadinoski123@gmail.com
Dejan Popoviq LSDM pdejan2002@gmail.com
Zhaklina Jaqimoska LSDM jakimoska.zaklina@gmail.com
Dalibor Bogoeski LSDM dake_dake@live.com
Mirosllav Grozdanoski VMRO-DPMNE miroslav.grozdanovski@hotmail.com
Boshko Andrieski VMRO-DPMNE bosko.andrieski@hotmail.com
Ranko Janaqieski VMRO-DPMNE ranko.janakijevski@hotmail.com  
Verica Apostollovska VMRO-DPMNE apostolovska82@hotmail.com 
Bujamin Rushiti BESA bujamini@gmail.com
Abeb Nuhij BESA abebnuhi@gmail.com
Nazif Qazimi  BDI qaziminazif@gmail.com
Medi Veseli BDI medi079@hotmail.com
Idriz Idrizi ASH idriz_idrizi@outlook.com
Sead Shabani ASH seadshabanias@gmail.com
Arben Rufati PDSH arbenruf@gmail.com 

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar