TAKIMET E KËSHILLIT


Rendi i ditës për mbledhjet e Këshillit.


10:17:03, 2020-02-05

Ftesë për mbledhje të Këshillit më 06.02.2020


09:31:15, 2020-01-27

Ftesë për mbledhje të Këshillit më 27.01.2020


10:00:29, 2019-12-20

Ftesë për mbledhje të Këshillit më 26.12.2019


13:00:53, 2019-11-26

Ftesë për mbledhje të Këshillit më 29.11.2019


15:35:24, 2019-11-13

Ftesë për mbledhje të Këshillit më 14.11.2019


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar