RREGULLORJA


V E N D I M

Për organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e kryerjes së detyrave të administratës komunale të komunës së Bërvenicës

Rregullorja e administratës

Rregullorja e përpunuar

Rregullorja e Këshillit Komunal

                 

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar