News 1

19.11.2019

Njoftim - për menaxhim me mbetjet në rajonin planor të Pollogut

Lexo më shumë>
News 1

19.11.2019

Plani i përpunuar për menaxhimin e mbeturinave në rajonin e Pollogut

Lexo më shumë>
News 1

19.11.2019

Draft raporti për vlerësimin strategjik të mjedisit

Lexo më shumë>
News 1

18.11.2019

Vendim për zgjedhje të kandidatit pas shpalljes Interne

Lexo më shumë>
News 1

15.11.2019

Vendim për moszbatimin e vlerësimit strategjik

Lexo më shumë>
News 1

08.11.2019

Fletëparaqitje - Shpallje interne

Lexo më shumë>
News 1

08.11.2019

Ftesë për forum

Lexo më shumë>
News 1

09.10.2019

Shpallje, për tjetërsimin e tokës ndërtimore

Lexo më shumë>
News 1

11.09.2019

Vendim Nr. 14-69/2018

Lexo më shumë>
News 1

11.09.2019

Vendim Nr. 14-24

Lexo më shumë>
News 1

04.09.2019

Komunikatë, DPLU, f. Bërvenicë, jashtë v.b. - komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>
News 1

02.09.2019

Vendim për moszbatimin e vlerësimit strategjik

Lexo më shumë>
News 1

23.08.2019

KOMUNIKATË- prezantim publik sipas PAU

Lexo më shumë>
News 1

30.07.2019

Gjendja për obliguesit

Lexo më shumë>
News 1

11.07.2019

Komunikatë, DPLU Çellopek, Nr.14-69/2018

Lexo më shumë>
News 1

11.07.2019

Komunikatë, DPLU, Çellopek, Nr.14-51

Lexo më shumë>
News 1

04.07.2019

Shpallje, për tjetërsimin e tokës ndërtimore

Lexo më shumë>
News 1

25.06.2019

Ftesë

Lexo më shumë>
News 1

24.06.2019

Vendim

Lexo më shumë>
News 1

11.06.2019

Lajmërim

Lexo më shumë>
News 1

10.06.2019

Ftesë

Lexo më shumë>
News 1

17.04.2019

Komunikatë

Lexo më shumë>
News 1

02.04.2019

Informim

Lexo më shumë>
News 1

06.03.2019

Pagesa e borxheve

Lexo më shumë>
News 1

06.02.2019

Kontrata e çerdhes

Lexo më shumë>
News 1

16.01.2019

Komunikatë

Lexo më shumë>
News 1

06.12.2018

Informim

Lexo më shumë>
News 1

14.11.2018

Komunikatë

Lexo më shumë>

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë Veriore

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar