NPK VARDAR


2020-08-10

RAPORTI PËR PUNËN E NPK VARDAR BËRVENICË

PËR VITIN KALENDARIK 2019.

VitiRaportiRaporti vjetor i punës
2019 Raporti Llogaria vjetore е punës

05-04-2019

RAPORTI PËR PUNËN E NPK VARDAR BËRVENICË

PËR VITIN KALENDARIK 2018.

VitiRaportiRaporti vjetorFinancatPërfundimi Këshill
2018 Raporti Llogaria vjetore Llogaria përfundimtare Raporti për punën

NPK VARDAR BËRVENICË

E-mail adresa: vardar_ojp@hotmail.com


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar