FURNIZIMI PUBLIK


Plani vjetor 2020

TitulliTipi
Plani 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje 08, 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje 09, 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje 10, 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje 11, 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje 12, 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje 13, 2018 Shkarko PDF
Marrëveshje me JPP Shkarko PDF
Vendim 12, 2018 Shkarko PDF
Vendim 13, 2018 Shkarko PDF
Vendim 14, 2018 Shkarko PDF
Vendim 15, 2018 Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 08, 2018 Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 09, 2018 Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 10, 2018 Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 11, 2018 Shkarko PDF
Vendim për zgjedhje oferte 12, 2018 Shkarko PDF
Vendim për nevojë 10, 2018 Shkarko PDF
Vendim për nevojë 11, 2018 Shkarko PDF


 Linku deri te furnizimet publike:
 

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar