SEKSIONI PËR RESURSE NJERËZORE


15:14:10, 2020-11-12

Vendim nr.1 - Për zgjedhje për punësim sipas shpalljes nr. 110/2020

Vendim nr.2 - Për zgjedhje për punësim sipas shpalljes nr. 110/2020


10:11:41, 2020-09-29

Vendim pas shpalljes interne nr. 01/2020


12:01:15, 2020-09-14

Shpallje interne 01/2020

Udhëheqës i seksionit: Zimbile Demiri

E-mail adresa: resurse@brvenica.gov.mk 

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar