ARSIM


Programet për punën e shkollave 2018-2019.


Shkolla fillore "7 MARSI", Çellopek.

Plan programi vjetor 2018-2019


Shkolla fillore "Kosta Racin", Bërvenicë.

Plan programi vjetor 2018-2019


Shkolla fillore "Goce Dellçev", Stençe.

Plan Programi vjetor 2018-2019


Udhëheqës i seksionit: Xhelal Ahmedi

E-mail adresa: veprimtari.publike@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

Kontaktet e Bashkësive Lokale

Çellopek:
Miletinë:
Bllacë:
Bërvenicë:
Tenovë:
Gurgurnicë:
Radiovcë:
Stençe:
Vollkovijë:
Sedllarcë e posh.: