SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE


Buxheti i komunës

* Buxheti i 2020 dhe 2019 janë në një dokument.

VitiFiskaleBilanci i të hyraveShpenzimetPjesa e dytë
2020
2019
2018 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë
2017 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë
2016 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë
2015 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë

Kuartali

VitiI parëI dytëI tretëI katërt
2020 I parë I dytë I tretë \
2019 I parë I dytë I tretë I katërt
2018 I parë I dytë  I tretë  I katërt
2017 I parë 1, 2, 3 I dytë 1, 2, 3 I tretë 1, 2, 3 I katërt 12, 3
2016 I parë 1, 2, 3 I dytë 1, 2, 3 I tretë 1, 2, 3 I katërt 1, 2, 3
2015 I parë 1, 2, 3 I dytë 1, 2, 3 I tretë 1, 2, 3 I katërt 1, 2, 3

Rebalanci

VitiI parëI dytëI tretëI katërt
2020 1 / / /
2019 1 / / 1
2018 1 / / /

Llogaria përfundimtare

VitiLlogaria përfundimtare
2019 Dokument
2018 Dokument

Udhëheqës i seksionit për kontabilitet dhe pagesë: Ibrahim Ajdari

E-mail: financa@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar