FINANCA


                                                Buxheti i Komunës

      * Buxheti i vitit 2019 është në një dokument.

2019
2018 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë  
2017 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë  
2016 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë  
2015 Fiskale Bilanci i të hyrave Shpenzimet Pjesa e dytë  

                                   

                                                Kuartalet

2019         I parë          I dytë          I tretë \
2018         I parë          I dytë           I tretë              I katërt  
2017 I parë 1, 2, 3 I dytë 1, 2, 3 I tretë 1, 2, 3 I katërt 1, 2, 3 
2016 I parë 1, 2, 3 I dytë 1, 2, 3 I tretë 1, 2, 3 I katërt 1, 2, 3 
2015 I parë 1, 2, 3 I dytë 1, 2, 3 I tretë 1, 2, 3 I katërt 1, 2, 3 

                                                Rebalanci

Viti

I parë

I dytë

I tretë

I katërt

2019 1 \ \ 1
2018    1   

                                          Llogaria përfundimtare

2018


Udhëheqës i seksionit: Ibrahim Ajdari

E-mail: financa@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar