VEPRIMPTARI JURIDIKE


Lista për informacione në sektorin për Shërbime Juridike             


    

S.P.I.J.K. 

I.M.K.P 

Statuti i Komunës  

Rregullorja  

Model Statuti  

Vendim 2015  

Shikimi tabelar  

Rregullorja e korigjuar  


Udhëheqëse e seksionit: Menka Nedelkoska

E-mail adresa: sherbime.juridike@brvenica.gov.mk

 

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

Kontaktet e Bashkësive Lokale

Çellopek:
Miletinë:
Bllacë:
Bërvenicë:
Tenovë:
Gurgurnicë:
Radiovcë:
Stençe:
Vollkovijë:
Sedllarcë e posh.: