ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL


Plan për aktivitetet e shërbimit që do të përfshijë frekuencën dhe kohën e shërbimeve që kryhen rregullisht
për mbledhjen e mbeturinave dhe pastrimin e rrugëve, ndriçimin rrugor, qentë e pastrehë dhe sëmundjet
infektive në nivelin e komunës së Bërvenicës.

TipiStudimi i
fizibilitetit 2018
Programi për
sëmundjet
infektive
Programi
për qentë endacak
Programi
për mjedis të pastër
PDF Dokument Dokument Dokument Dokument

Mbrojtja e ambientit jetësor dhe zhvillimi ekonomik lokal         

Realizimi i projekteve për vitin 2018  


Plan programi i seksionit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2019

Plani për vitin 2019  


Udhëheqës i seksionit: Jusuf Shaini

E-mail adresa: zhel@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

Kontaktet e Bashkësive Lokale

Çellopek:
Miletinë:
Bllacë:
Bërvenicë:
Tenovë:
Gurgurnicë:
Radiovcë:
Stençe:
Vollkovijë:
Sedllarcë e posh.: