Zhvillimi Ekonomik Lokal


                             Mbrojtja e ambientit jetësor dhe zhvillimi ekonomik lokal           

                                      Realizimi i projekteve për vitin 2018  


                             Plan programi i seksionit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2019

                                     Plani për vitin 2019  


Udhëheqës i seksionit: Jusuf Shaini

E-mail adresa: zhel@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

Kontaktet e Bashkësive Lokale

Çellopek:
Miletinë:
Bllacë:
Bërvenicë:
Tenovë:
Gurgurnicë:
Radiovcë:
Stençe:
Vollkovijë:
Sedllarcë e posh.: