VIDEO KANALI


Seanca e 32 e mbajtur më 06.02.2020

Seanca e 31 e mbajtur më 27.01.2020


Seanca e 30 e mbajtur 26.12.2019, për arsye teknike ka ndërprerje.

Video 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=M20VXO0O2RM

Video 2/3: https://www.youtube.com/watch?v=rDQYlgBapQ4

Video 3/3: https://www.youtube.com/watch?v=7K9cQARYWSQ


Linku i Drejpërdrejt i Mbledhjes së këshillit të komunës së Bërvenicës


Kanali zyrtar i komunës së Bërvenicës

Mbledhja e Këshillit të mbjatur më 29.11.2019


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar