VIDEO KANALI


Zyrtarisht më 29.11.2019, ora 13:30, video kanali i komunës së Bërvenicës do të transmetojë drejtpërdrejt (Live streaming) Seancën e komunës së Bërvenicës.


Kanali zyrtar i komunës së Bërvenicës

Mbledhja e Këshillit të mbjatur më 29.11.2019


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar