Home » Archives for Општина Брвеница » Page 10

Општина Брвеница

Отчет на градоначалникот на општина Брвеница

Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, почитувани гости Свесен за предизвиците и очекувањата на граѓаните, од првиот работен ден во општина Брвеница, започнав амбициозно и посветено со… Read More »Отчет на градоначалникот на општина Брвеница

соопштение од градоначалникот на Општина Брвеница

Почитувани,Чувствувам обврска да апелирам за совесно и безбедно возење низ патиштата и улиците во општина Брвеница, во спротивно ќе ни се случуваат несреќи како вчерашната… Read More »соопштение од градоначалникот на Општина Брвеница

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-12/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена Е1.13 – Површински соларни… Read More »РЕШЕНИЕ

Решение

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП… Read More »Решение