Skip to content
Home » Градинка

Градинка

ГРАДИНКА “СОНЦЕ – ДИЕЛИ”


14:03:24, 2021-06-22

Одлука за пополнување на слободни работни места ЈОУД-Детска градинка “СОНЦЕ – ДИЕЛИ”

Јавен оглас за вработувањена неопределено време

ТИПДокумент
PDFОдлука
PDFЈавен Оглас

11:02:38, 2021-05-05

Информации за упис во детска установа

Известување за упис 

ТИПДокумент
PDFПријава за упис
PDFКритериуми за прием стр.1
PDFКритериуми за прием стр.2
PDFПотврда од матичен лекар
PDFДосие на дете

Емаил адреса: sonce.dielli@gmail.com 


14:14:53, 2021-05-06

Одлука за вработување

ТИПДокумент
PDFОдлука