Skip to content
Home » Градоначалник

Градоначалник


Јовица Илиевски

Градоначалник на Општина БрвеницаДата и место на раѓање 03.05.1968 год. во Тетово

E-mail gradonacalnik@brvenica.gov.mk
Мајчин јазик Македонски
Други јазици Англиски, Албански, Српски.


Образование
Основно образование завршува во родното село Челопек а средното образование го продолжува во Училишен медицински центар ,,Никола Штејн,,-Тетово.

Брачна состојба
Оженет и татко на две полнолетни деца


Работно искуство
Од 1999 год. до ноември 2021 вработен во ЈЗУ Клиничка болница Тетово. Од 11 Ноември 2021 год. е избран за Градоначалник на општина Брвеница за период 2021-2025. Во периодот 2013-2017 год. е член во Советот на општина Брвеница. Како љубител активно е
вклучен во областа на спортот, подржувач на голем број спортски настани и дава големи придонеси во спортот.
Од 2001 – 2013 има учество во млади категории во рамките на ФФМ. Од 2013 – 2021 е член во У21 млада репрезентација во рамките на ФФМ. Од средината на 2021 год. е член во А
Исто така од 2016 год.до ден денес е подпретседател на Фудбалски Сојуз Тетово.


Лични вештини и компетенции
Чесност,мотивираност комуникациско-ораторски вештини, креативност, флексибилност, способност за самоиницијативно и тимско работење,настојување за изнаоѓање на решенија.
Компјутерски способности Microsoft office, интернет.