Skip to content
Home » Интегритет и Антикорупција

Интегритет и Антикорупција

ТИПДокумент
PDFГодишен план за проценка на ризици од корупција во општина Брвеница за 2024
PDFГодишен план за проценка на ризици од корупција во општина Брвеница за 2023
PDFГодишен план за проценка на ризици од корупција во општина Брвеница за 2022
PDFПолитика за интегритед на општина Брвеница
ТипДокумент
PDFЕтички кодекс за локални фукнционери
PDFКодекс за административни службеници
PDFПравилник за внатрешно пријавување
ЛинкЛиста на локални функционери – ДКСК
PDFМесечните приходи на избраните и именуваните лица во општина Брвеница за 2021


Почитувани граѓани, oпштина Брвеница има електронско пријавување на мито и корупција. 

Анонимноста и дискрецијата на корисниците е важен услов за граѓаните да се охрабрат и да бидат наши сојузници во борбата против корупцијата.

Воедно, граѓаните ќе може да поднесат пријава анонимно по електронски пат преку веб страницата на oпштина Брвеница www.brvenica.gov.mk   или со испраќање e-mail на следнава адреса: opstina@brvenica.gov.mk

Целта на проектот „Пријави корупција“ е спречување и превенција на ризиците од корупција, како систем за ефикасна превенција во борбата против корупцијата.