Home » Интегритет и Антикорупција

Интегритет и Антикорупција

ТипДокумент
PDFПолитика за интегритет на општина Брвеница
PDFЕтички кодекс за локални фукнционери
PDFКодекс за административни службеници
PDFПравилник за внатрешно пријавување
ЛинкЛиста на локални функционери – ДКСК
PDFГодишен план за спречување на корупција во општина Брвеница – 2021
PDFМесечните приходи на избраните и именуваните лица во општина Брвеница за 2021


Почитувани граѓани, oпштина Брвеница има електронско пријавување на мито и корупција. 

Анонимноста и дискрецијата на корисниците е важен услов за граѓаните да се охрабрат и да бидат наши сојузници во борбата против корупцијата.

Воедно, граѓаните ќе може да поднесат пријава анонимно по електронски пат преку веб страницата на oпштина Брвеница www.brvenica.gov.mk   или со испраќање e-mail на следнава адреса: opstina@brvenica.gov.mk

Целта на проектот „Пријави корупција“ е спречување и превенција на ризиците од корупција, како систем за ефикасна превенција во борбата против корупцијата.