Skip to content
Home » Комисии

Комисии

КОМИСИИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИТЕ

КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

Злате КитановскиПретседател
Алихасан ИдризиЧлен
Маја ЗафироскаЧлен
Абеб НухијЧлен
Адем ЈашариЧлен

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ВЕРИФИКАЦИЈА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

Дончо СимјаноскиПретседател
Бујамин РушитиЧлен
Адем ЈашариЧлен
Злате КитановскиЧлен
Емин МехдијиЧлен

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Мирослав ДаиловскиПретседател
Светлана СтаматовскаЧлен
Агнеса ЗенуниЧлен
Абеб НухијЧлен
Адем Јетмир ЈашариЧлен

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Абеб НухијПретседател
Емин МехдијиЧлен
Адем Јетмир ЈашариЧлен
Светлана СтаматовскаЧлен
Дејан РистовскиЧлен

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

Адем Јетмир ЈашариПретседател
Алихасан ИдризиЧлен
Адем ЈашариЧлен
Злате КитановскиЧлен
Синиша ЈованоскиЧлен

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

Светлана СтаматовскаПретседател
Адем Јетмир ЈашариЧлен
Агнеса ЗенуниЧлен
Лирије МедиЧлен
Маја ЗафироскаЧлен

СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Абдулменаф ЗилбеариЈавна установа
Фикрет ИсеиниЈавно претпријатие
Беким ОсманиЗдружение
Љубиша ДаилоскиЗдружение
Злате КитановскиСоветник
Адем Јетмир ЈашариСоветник
Мирослав ДаиловскиСоветник
*Ако сакате повеќе информации за правата на потрошувачите притиснете тука: