Home » Образование

Образование

13:21:35, 27.12.2019

ОГЛАС

ОГЛАС – ОУ “7 МАРСИ”

ОГЛАС – ОУ “КОСТА РАЦИН”

ОГЛАС – ОУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”


Прослава на патрониот празник на училиштето Коста Рацин с. Брвеница

Слика 1    Слика 2    Слика 3    Слика 4    Слика 5   Слика 6

Слика 7

2018-12-26


Програми за работа во училиштата 2018-2019.


Основно училиште “7 Mарси”, Челопек.

Годишен план програм 2018-2019


Основно училиште “Коста Рацин”, Брвеница.

Годишен план програм 2018-2019


Основно училиште “Гоце Делчев”, Стенче.

Годишен план програм 2018-2019