Skip to content
Home » ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

И општина Брвеница се вклучува во трендот на отворени податоци што можат да бидат од корист на сите граѓани на нашата земја. Со овој чекор се создава динамичен екосистем на отворени податоци во којшто податоците се произведуваат, отвoраат, збогатуваат и повторно се користат од различни чинители од јавниот, приватниот, академскиот и граѓанскиот сектор.

1Буџет Приходи 2022
2БуџетРасходи 2022
3АдминистрацијаВработени 2022
4Верски објектиВерски објекти
5КомисииЧленови на совет
6СоветСовет
7Месни, урбани заеднициМесни заедници
8Образовни институцииОбразовни институции 2021-2022
9Проекти ЛЕРПроекти 2021
10Јавни набавкиСклучени договори 2021
11Службени гласнициСлужбени гласници 2021
12СпортСпортски објекти
13Услуги на општинатаУслуги