Skip to content
Home » ОЈП Вардар

ОЈП Вардар

ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРЈАЛНО ФИНАСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОЈП ВАРДАР БРВЕНИЦА

ГодФинансиски извештајГод. извештај за работа
2023ИзвештајИзвештај за работа
2022ИзвештајИзвештај за работа
2021ИзвештајИзвештај за работа
2020ИзвештајИзвештај за работа
2019ИзвештајИзвештај за работа

План програма за работа

2024План Програма
2023План Програма
2022План Програма

2019-04-05

ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРЈАЛНО ФИНАСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОЈП ВАРДАР БРВЕНИЦА

ЗА КАЛЕНДАРСКА 2018 ГОДИНА ПО ТРОШКОВНИ ЦЕНТРИ

ГодИзвештајГод. сметкаЗаклучок финансииЗаклучок Совет
2018ИзвештајГодишна сметкаЗавршна сметкаИзвештајот за работа

ОЈП ВАРДАР БРВЕНИЦА

Е-маил адреса: vardar_ojp@hotmail.com