СОВЕТНИЦИ


Деловник на советот на општина Брвеница


ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА  2021 – 2025

Советот на општина Брвеница брои 15 членови.

Претседател на Советот: Бујамин Рушити

Име и ПрезимеЕ-маил 
1.Бујамин Рушитиbujamini@gmail.com
2.Абеб Нухииabebnuhi@gmail.com
3.Дончо Симјаноски donco.simjanoski@yahoo.com
4.Дејан Ристовски dejan.kiko123@gmail.com
5.Синиша Јованоскиsikejovanoski11@gmail.com
6.Мирослав ДаиловскиMK_Dailovski@hotmail.com
7.Маја Зафироскаmaja.zafiroska@gmail.com
8.Адем (Јетмир) Јашариademjashari95@yahoo.com
9.Адем Јашариadem.i2jashari@gmail.com
10.Светлана Стаматовскаsvetlanastamatovska78@gmail.com
11.Злате Китановскиzlatekitanovski@t.mk
12.Агнеса ЗенуниAgnesazenuni1@hotmail.com
13.Алихасан Идризиcani2401@hotmail.com
14.Емин Мехдијиremindme31@hotmail.com
15.Лирије Медиlirijemedi@gmail.com