Skip to content
Home » Финансии

Финансии

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА


Буџет

* Буџетот на општина Брвеница од 2019 се во еден документ.

ГодФискалнаПриходиРасходиВтор дел
2023
2022
2021
2020
2019
20181111
20171111
20161111
20151111

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ

2023Предлог буџет
2022Предлог буџет

ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ

2022Документ

ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ

2023Документ

Буџетски календар

ГодКалендар
2023Документ
2022Документ
2021Документ

Квартал

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2023ДокументДокумент
2022ДокументДокументДокументДокумент
20211111
20201111
20191111
20181111
20171, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3
20161, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3
20151, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3

Ребаланс

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2023Документ
2022ДокументДокумент
2021ДокументДокумент//
20201///
20191//1
2018

Завршна сметка


Год
2022
2021
2020
2019
2018

Благајнички максимум

2022

ОДЛУКА

ГодЗа измена на распоредот на
средства на буџетот
2023Документ