Home » Човечки ресурси

Човечки ресурси

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Правилник за систематизација
по Функционална анализа 2022 год.
Одлука за внатрешна
организација
Табеларен преглед на работните места 2022 год.Органограм 2022 год.
ДокументДокументДокументДокумент
Правила за утврдување на процедурите за лобирање на општина Брвеница
Документ
Правилник за работен ред и дициплина
Документ

Одлука и Правилник

ТИПОдлука за делокругПравилник
PDFДокументДокумент

Измена на правилник

БрИзмена на правилник
1Документ
2Документ
3Документ
4Документ
5Документ
6Документ
7Документ
8Документ

09:45:55, 2021-07-23

Одлука – За избор на кандидат по објавен интернет оглас за унапредување на административен службеник


15:16:58, 2021-05-27

Одлука – За избор на вработување на административен службеник бр. 139/2021


15:09:48, 2020-11-12

Одлука бр.1 – За избор на вработување на административен службеник бр. 110/2020

Одлука бр.2 – За избор на вработување на административен службеник бр. 110/2020


10:10:27, 2020-09-29

Одлука за интерен оглас бр.01/2020


12:01:02, 2020-09-14

Интерен оглас бр. 01/2020