Skip to content
Home » Новости » Во изминативе 10 работни дена, освен секојдневните тековни работи и средби со жителите на општина Брвеница, успешно работевме на:

Во изминативе 10 работни дена, освен секојдневните тековни работи и средби со жителите на општина Брвеница, успешно работевме на:

ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИИ ВО МИЛЕТИНО И ТЕНОВО,

ЧИСТЕЊЕ НА КАНАЛОТ ВО БРВЕНИЦА,РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТОТ ЗА ГУРГУРНИЦА,

ТАМПОНИРАЊЕ НА ЗЕМЈЕН ПАТ ВО Г. ЧЕЛОПЕК И УСПЕШНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВИОТ КОНЦЕСИОНЕР ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА.