ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИИ ВО МИЛЕТИНО И ТЕНОВО,

ЧИСТЕЊЕ НА КАНАЛОТ ВО БРВЕНИЦА,РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТОТ ЗА ГУРГУРНИЦА,

ТАМПОНИРАЊЕ НА ЗЕМЈЕН ПАТ ВО Г. ЧЕЛОПЕК И УСПЕШНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВИОТ КОНЦЕСИОНЕР ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА.