На мое големо задоволство, денес остварив средба со Имамите на сите џамии во општина Брвеница.