Се грижиме за сите жители!

Највисокото село во општина Брвеница е Гургурница.Битката со снегот и завеаниот пат е секојдневна во зима.