Skip to content
Home » Новости » Партерно уредување на центарот на с.Брвеница

Партерно уредување на центарот на с.Брвеница

Започнаа градежните работи за партерно уредување на центарот на с.Брвеница со детско игралиште, амфитеатар, фонтана, патеки и зелен појас со садници.