Започнаа градежните работи за партерно уредување на центарот на с.Брвеница со детско игралиште, амфитеатар, фонтана, патеки и зелен појас со садници.