Skip to content
Home » Новости » Средба со: Christopher Brennan – IRI програмски директор, Xhevahire Pruthi Zajazi – IRI програмска менаџерка Edin Shabani – IRI програмски офицер Милан Танчески – невладина организација Blink 42-21 и Adem Jashari – советник во општина Брвеница

Средба со: Christopher Brennan – IRI програмски директор, Xhevahire Pruthi Zajazi – IRI програмска менаџерка Edin Shabani – IRI програмски офицер Милан Танчески – невладина организација Blink 42-21 и Adem Jashari – советник во општина Брвеница

На мое големо задоволство, денес остварив средба со:
Christopher Brennan – IRI програмски директор,
Xhevahire Pruthi Zajazi – IRI програмска менаџерка
Edin Shabani – IRI програмски офицер
Милан Танчески – невладина организација Blink 42-21 и
Adem Jashari – советник во општина Брвеница.
Општина Брвеница за многу кратко време ќе има сопствена мобилна апликација мЗаедница која претставува плод од денешната средба, како дел од програмата на ИРИ -Институт за напредно политичко лидерство (АЛПИ) и за кое изразувам благодарност.