Skip to content
Home » Новости » Запчнато е пробивањето на патот до с.Гургурница и санирање на штетата која е направена а со цел брзо враќање на учениците на настава.

Запчнато е пробивањето на патот до с.Гургурница и санирање на штетата која е направена а со цел брзо враќање на учениците на настава.

Штетата направена од силниот ветер на кровот на ОУ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” подрачно училиште во с. Гургурница, општина Брвеница во соработка со изведувачот на училиштето ДПТГУ АК-ИНВЕСТ ДООЕЛ Тетово, од утринските часови започнавме со пробивање на патот до с.Гургурница и санирање на штетата која е направена а со цел брзо враќање на учениците на настава.