Денеска во 13:00 часот ќе се одржи седница на Советот. Седницата можете да ја следите директно! https://youtu.be/z5BGuPrIpA8