Skip to content
Home » Новости » Денес потпишан меморандум за соработка со уСАИД

Денес потпишан меморандум за соработка со уСАИД

Денеска го потпишавме Меморандумот за соработка со УСАИД за ново партнерство со цел подобро општинско буџетирање и зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на општините. Со меморандумот ќе се овозможи:

➡️ Зголемување на приходите од сопствени извори на локалната самоуправа.

➡️ Зголемен пристап до надворешно финансирање.

➡️ Зголемено ниво на извршување на буџетот на единиците на локалната самоуправа.

➡️ Подобрување на процесот на децентрализација.