Skip to content
Home » Новости » Седница на Советот

Седница на Советот

Денеска во 10:00 часот ќе се одржи седница на Советот. Седницата можете да ја следите директно!
https://youtu.be/q_QfK0ZVh2w