Денеска 28.04.2022 во 13:00 часот ќе се одржи седница на Советот. Седницата можете да ја следите директно!