Денеска во 13:00 часот, ке се одржи седница на Советот.
Седницата можете да ја следите директно.