Линкот на македонски за седница на Советот што ке се одржува денеска во 13:00.