Линкот на македонски за седница на Советот што ќе се одржува денеска 31.10.2022 во 13:00.