Skip to content
Home » Новости » БУЏЕТСКИ ФОРУМ

БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, во општина Брвеница успешно се одржа Буџетски Форум, првата сесија, пројект
од УСАИД, форум кој ги утврдува потребите на граѓаните на општина Брвеница.
Предлозите на граѓаните со поголем предност ќе бидат во буџетската програма за 2023
година.
Координатор:
Недиме Салаи
Реџије Бајрами
Хаќим Рамадани
Граѓаните беа детално информирани за буџетот за 2022 година и предлог-буџетот за 2023
година.
Присутен беше и градоначалникот на општина Бервеница г-дин Јовица Илиевски.