Skip to content
Home » Новости » ВТОРА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

ВТОРА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, 10 Ноември се одржаа втората сесија на Буџетскиот Форум.
Беа презентирани расходите на општината и Буџетските Програмите. Граѓаните ги
предлага нивните Програми за 2023 година по областа на:

 • Образование
 • Изградба и реконструкција на локални патишта
 • Култура
 • Спорт
 • Родова еднаквост
  Овие програми ќе се разгледат од страна на Градоначалникот, раководителите на
  секторите, раководителите на одделениа и ќе се донесуваат на гласање во третата сесија за
  за да се реализираат во буџетот на 2023 година.